Νέο κουμπί Share στη Blogger navbar

Αν δεν το παρατηρήσατε, προστέθηκε στο Blogger navbar νέο κουμπί share για να μπορούμε να μοιραζόμαστε με άλλους τα άρθρα μας στο Facebook, Twitter και Google Reader:

Share-button at navbar in Blogger
Αυτή η προσθήκη είναι ένα από τα δώρα του Blogger που γιορτάζει τα 10 χρόνια του, και εμφανίζονται κάθε τόσο. Το blog παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις.

Κάνοντας κλικ στο share  πετάγεται ένα παραθυράκι

Sharing in Blogger blogs
Αν έχουμε κάνει κλικ στο share όταν διαβάζουμε ένα άρθρο, τότε με τα λινκ Facebook, Twitter και Google Reader μοιραζόμαστε το άρθρο σε αυτές τις υπηρεσίες(μπορούμε να το στείλουμε και με email).

Αν έχουμε κάνει κλικ στο share όταν ήμαστε στην αρχική σελίδα του blog, τότε μοιραζόμαστε την διεύθυνση του blog.

Είναι φανερό ότι πολύ bloggers  δεν έχουν προσθέσει δικά τους κουμπιά για να μοιραζόμαστε τα άρθρα. Έτσι αυτό το κουμπί share έχει μια χρησιμότητα.

Licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Greece License.