Η Βασική Ασφάλεια στα Windows XP(ενημερωμένο)

Πρώτη και υποχρεωτική κίνηση για την ασφάλεια μας είναι να υπάρχει τείχος ασφαλείας  στο σύστημα μας. Αυτό ελέγχει την κίνηση όταν είμαστε στο ιντερνετ, και πότε την επιτρέπει πότε την απαγορεύει.

Τα Windows XP διαθέτουν δικό τους firewall(τοίχος ασφαλείας). Ελέγχουμε αν είναι ενεργοποιημένο:

Start>ControlPanel>Security Center(πίνακας ελέγχου και μετά κέντρο ασφάλειας)

Εδώ το firewall(τείχος ασφάλειας των windows) ρέπει να είναι on(ενεργοποιημένο). Αν δεν είναι με αριστερό κλικ το ενεργοποιούμε.

Update 2012: Βέβαια υπάρχει και η λύση να εγκαταστήσουμε τείχος ασφαλείας τρίτου, πχ ZoneAlarm. Στη σελίδα που σας έδωσα, κατεβάζετε το ZoneAlarm free σκέτο, εκτός κι αν δεν έχετε antivirus και θέλετε τα 2 σε ένα.

Δεύτερη κίνηση είναι να έχουμε τις ενημερώσεις ασφαλείας(updates) για Windows Microsoft εξασφαλισμένες

Start>ControlPanel>Security Center

Εδώ τα Automatic updates πρέπει να είναι on(ενεργοποιημένα)

Τρίτη κίνηση είναι, αν δεν έχουμε, να φορτώσουμε τρια πασίγνωστα δωρεάν προγράμματα για τον έλεγχο των ιών και άλλων επικίνδυνων "φρουτων" όπως τα σκουλίκια:

α)Πρόγραμμα AVG Antivirus για ιούς, rootkits και online συνεχόμενο έλεγχο
β)Πρόγραμμα Ad-aware για "worms", "trojans", κλπ
γ)Spybot για "key loggers", online συνεχόμενο έλεγχο, "worms", "trojans", κλπΤο Ad-aware είναι τώρα και anti-virus, οπότε αν έχετε αντιικό βάλτε επιλέον και Spybot(άρθρο μου εδώ για το spybot). Επίσης Αν κάνετε εγκατάσταση και τα 2(ad-aware και spybot) μόνο το adaware να είναι real time προστασία λόγω πιθανών ασυμβατοτήτων.

Επιλέγουμε τα free παραπάνω.UPDATE Ιούλιος 2010: Το Ad-Aware τώρα είναι και Antivirus
 
Δεν φτάνει δηλαδή να έχουμε μόνο antivirus.

Ο περιηγητής βασικός παράγοντας για την Ασφάλεια!!

Η καλύτερη κίνηση πάντως είναι να κατεβάσετε τον Firefox (windows), Chrome ή Opera. Ή και τα 3.