**Έχουμε περίπου 1061 τεχνολογικά άρθρα στο blog Sotostips -στα 10 χρόνια λειτουργίας, πολλά από αυτά ακόμη χρήσιμα ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΕΠΙΣΟΔΕΙΑ PODCAST**
Podcast ειναι "ηχογραγημενο αρθοο". SoundCloud είναι μια πλατφορμα podcasting. Σε PC, laptop 1 κλικ και παιζει κι μπορεις κ να το κατεβασεις το καθε επισοδειο. Σε κινητο εγκαθιστας τη μικρη εφαρμογη για να τα ακουσεις

Ενα ολοκληρωμένο Doskey macrofile: Χρήσιμες macros(aliases) για καθημερινή χρήση σε Windows XP

Συνεχίζοντας από το πρώτο post, όπου κάναμε μια εισαγωγή στη γραμμή εντολών, σας προσφέρω σήμερα ένα ολοκληρωμένο αρχείο macrofile για καθημερινή χρήση στη γραμμή εντολών των windows. Είναι πράγματι σπάνιο να βρεις στο internet τέτοια δουλειά. Φυσικά για καθημερινή χρήση, όχι για...αδμιν.

Οι εντολές στο αρχείο μας, το macros.m το οποίο βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια εργασίας, παρουσιάζονται στο δεξί μέρος της ισότητας. Στο αριστερό είναι τα ονόματα των alias που τα φτιάξαμε τυχαία(για να μας θυμίζουν όμως περί τίνος πρόκειται, όχι ανόητα).

Να έχετε υπ΄όψιν ότι μπορούμε να πάρουμε βοήθεια για τον τρόπο χρήσης μιας εντολής γράφοντας συνήθως

Εντολή /?

πχ

shutdown /?

Επίσης, όταν αρχίσει να επεξεργάζεται τις εντολές η γραμμή εντολών, μπορούμε να διακόψουμε την εκτέλεση αυτή πατώντας επανειλημμένα

Ctrl+C
(Πλήκτρο κοντρόλ και c ταυτόχρονα C)

$1, $2 είναι 1η παράμετρος 2η παράμετρος. πχ

notepad macros.m
[άμεση εντολή να ανοίξει το σημειωματάριο το αρχείο macros.m . Εδώ macros.m=1η παράμετρος]

$* όλοι οι παράμετροι μιας εντολής. πχ
notepad x.txt y.txt z.txt

. είναι το current directory

* είναι όλοι οι παρ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η γραμμή εντολών δεν συγχωρεί λάθη. Μπορεί άνετα να χάσετε δεδομένα αν γράψετε έστω και μια τελεία λάθος. Το παρακάτω δεν προσφέρεται για copy & paste, πρέπει να γνωρίζεται τι γράφετε αλλιώς μην το γράφετε.

Οι εντολές με κόκκινο χρώμα ΔΕΝ είναι σε καμία περίπτωση για εντελώς αρχάριους! Απλώς μελετήστε τις.

Δεξιά από κάθε μακροεντολή αναφέρεται σε ποιο ΛΣ δουλεύει.

macros.m


abort=shutdown -a xp
[σταματά τη διαδικασία κλεισίματος Η/Υ, βλ. βοήθεια]

adduser=net user $1 $2 /add xp 2000
[προσθήκη νέου χρήστη $1 μετο password του $2, βοήθεια net, net user]

alias=doskey $* xp 2000
[προσθήκη προσωρινού alias]

append=TYPE $1 $G$G $2 xp 2000
[append file1 to file2]

c=pushd c:\ xp2000
[πηγαίνετε στον κατάλογο c:\ . Αν μετά θέλετε να ξαναγυρίσετε εκεί που είσασταν γράψτε απλώς popd]

cat=type $* xp 2000
[κλώνος--περίπου--εντολής Λίνουξ cat macros.m δείξε το περιεχόμενο του αρχείου macros.m]

cdrive=cd /d $* xp 2000
[πήγαινε στο drive c:\]
"
clear=cls xp 2000
[κλώνος Λίνουξ Καθάρισε τη γραμμή εντολών]

closewindow=taskkill /f /fi "windowtitle eq $*" xp
[γράψε closewindow και το όνομα του παραθύρου που θες να κλείσεις, όπως ακριβώς το διαβάζεις. πχ cmd]

connections=netstat -an 15 | more xp 2000
[με ποιους είμαστε συνδεδεμένοι τώρα στο ίντερνετ, διευθύνσεις IP]

DESKTOP=CD "C:%HOMEPATH%\DESKTOP" xp 2000
[πήγαινε στην επιφάνεια εργασίας]dk=doskey /macros:all $B sort $B more "
[βάλε στη σειρά τα macros που έχεις δηλώσει μετο macrofile αλλά και με τη γρ. εντολών]

dvddrive=cd /d d:\ "
[πήγαινε στο dvd drive σου, αν ονομάζεται d]

edate=date /t "
[η ημερομηνία]

etime=ECHO %TIME%
[η ώρα]
"
ex=explorer /n,/e,$* "
[άνοιξε τον windows explorer στον κατάλογο(φάκελο) που θες]

FINDFX=findstr /R /I $* "C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\χχχχχχχχχ.default\bookmarks.html" > BOOK.txt && findstr /i http "c:\documents and settings\user\desktop\BOOK.txt" & del "c:\documents and settings\user\desktop\BOOK.txt" xp 2000
[περίεργη πατέντα, αναζητά bookmarks. xxxxxx είναι το όνομα του προφίλ σας στο firefox. μαλλον δεν μας κάνει για την καινουρια βερσιον] xp 2000

imdb=start http://www.imdb.com/find?s=all&q=$* "
[ψάξε πληροφορίες για μια ταινία κλπ στο imdb.com. πχ imdb "taxi driver"]

ip=start http://www.whatismyip.com/ xp 2000
[your IP]

kill=taskkill /f /fi "pid eq $1" xp
[kill process if you know it's pid(tasklist, tlist, task manager)]

killname=TASKKILL /F /IM $* xp
[kill process if you know it's name, e.g. firefox]kill2=ntsd -p $1 -c q xp 2000
[almost certain death if other methods fail]

kill3=pskill -t $* "
[another kill]

listeners=for /f "skip=4 tokens=5 delims= " %a in ('@netstat -o') do @tasklist/fi "pid eq %a" xp

listeners2=netstat -a xp 2000

logoff=shutdown -l -f xp

man=help $1
[linux clone for help]

msg=echo $* > msgbox.txt && msgbox msgbox.txt && ping -n 6 127.0.0.1>nul && del msgbox.txt xp 2000
downloadable from http://www.berkeleydesigning.com/download/msgbox/index.htm

message=msg "%username%" $*   XP
[show a message box ]
myprompt=prompt $ xp 2000
[change your prompt to a $ sign only]

ND=MD $1 $t CD $1 "
[φτιάχνουμε έναν φάκελο και μετακομίζουμε εκεί]

noresponse=TASKLIST /FI "STATUS eq NOT RESPONDING" xp
[which processes not responding?]

noresponsekill=TASKKILL /F /fi "status eq not responding" xp
[kill any non-responsive process]

np=notepad $* xp 2000
[ανοίξτε στο σημ. κάποιο αρχείο]

play=mplay32 /play /close $* xp 2000
[play a media file strangely then stop, old mp]

poweroff=shutdown -s -f xp

poweroffin=psshutdown -f -t $* xp
[power off in xxx seconds]

printtext=NOTEPAD /P $* xp 2000
[print any textfile in notepad]

ps=tasklist /svc | more xp
[another tasklist]

psid=tasklist /svc /fi "imagename eq $1" xp
[find a process]

pwd=echo %CD% xp 2000
[current working directory of yours]


restart=shutdown -r -f -t 00 xp

rm=del /p $* xp 2000
[another linux clone]
run="c:\program files\$*" xp 2000

search=for %a in (*.*) do FIND /i "$*" %a $g$g output $t type output $b MORE $t del output xp 2000

sortdoskey=doskey/m $B sort $G macros.m xp 2000
[sort macros then put it in the macrofile]

standby=psshutdown -d -f -t 00 xp 2000

today=gcal & now & echo hi %username% "
[only if you have gnuwin32]

touch=type NUL $G $1 $B edit $1 xp 2000

tvmovies=start http://tv.pathfinder.gr/movies xp 2000
[τι παίζει η τηλεόραση σήμερα(ταινίες)]

unalias=doskey $*= xp 2000
[αν μετανιώσατε για μια σας alias]

uptime=Systeminfo | Find "System Up Time:" xp

usb=cd /d e: xp 2000
[go to usb flash, if you have had it mounted and is called e:]

vlc="C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" $* xp 2000
[έχετε vlc? γράψτε vlc όνομα ταινίας να ξεκινήσει]

whoami=echo %USERNAME% xp 2000
[μα ποιος είμαι?]

systeminfo=psinfo -d $* 2000 (το xp έχει εντολή systeminfo)

x=exit xp 2000

ymovies=start http://movies.yahoo.com/mv/search?p=$* xp 2000
[Πληροφορίες για ταινίες]

programs=pushd "C:\Program Files\" xp 2000

listmacros=(for /f "tokens=1 delims==" %i in (macros.m) do @echo %i) xp 2000

touch2=copy con $1 xp 2000

dirfilesize=dir . > sss && find "File(s)" sss && del sss "
[what's the size of current directory. pretty rudimentary command]

systeminfo2=psinfo -dv xp 2000

md5sum=md5sum.py $* "
[if you have python and that file]

zip=7za a -tzip $* "
[have 7zp?]

sleep=ping -n $* 127.0.0.1>nul 2000 (xp has real sleep.exe]

unzip=7za e -orename $*
comment=in zip first type new zip file's name then files and folders to be archived
comment2=echo in unzip the files are decompressed to file called "rename". only type zip file's name

deltree=rd $* /s /q

[attention, recursive deletion]


findmoviefiles=dir /s /o:-s c:\*.avi c:\*.wmv c:\*.mpg c:\*.ogg c:\*.mkv c:\*.wma c:\*.asf c:\*.3gp c:\*.divx c:\*.flv c:\*.ifo c:\*.m4v c:\*.mp4 c:\*.mov > kkk.txt && notepad kkk.txt

password=pspasswd $* PsPasswd changes passwords on a local or remote system.

!!! Usage: pspasswd [\\[computer[,computer,[,...]|Domain]|@file] [-u Username [-p Password]]] Username
[NewPassword]

suspend=psshutdown -c -f -d -t 20reboot=psshutdown -c -f -r -t 20

Please tell me of any mistakes, and post your commands and macros.