Πως να ρυθμίσω το ρολόι (ώρα) του pc μου

Συγχρονισμός ρολογιού (ώρα) του υπολογιστή σας εύκολα και γρήγορα, είτε αυτόματα ή χειροκίνητα.

Στα Windows XP, ένας τρόπος για ρύθμιση ρολογιού του PC αυτόματα είναι να πάω στο

Control Panel(Πίνακα ελέγχου)

και να κάνω κλικ στο

Date and Time(Ημερομηνία και ώρα)

Οπότε, πάμε στο Internet time και βλέπουμε αν είναι επιλεγμένο ή όχι το κουτάκι "Automatically synchronize with an internet time server". Αν όχι το επιλέγω. Και επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα έναν εξυπηρετητή(time server), ή το αφήνουμε όπως είναι επιλεγμένο.


Αξιόπιστο time server: NIST


Πχ time.nist.gov Το National Institute of Standards and Technology (NIST) ανήκει στο υπουργείο εμπορίου των ΗΠΑ. Είναι αξιόπιστο εργαστήριο. Οπότε, όποτε απαιτείται, ο PC σας θα συνδέεται με το time.nist.gov και θα ρυθμίζει την ώρα, λίγο μπρος λίγο πίσω. Αν όμως, σαν κι εμένα, δεν σας αρέσει να συνδέεται ο υπολογιστής σας κάθε τόσο με μία ακόμη τοποθεσία, ή έχετε Windows 2000 ή Windows 95 υπάρχει κι άλλη λύση: η χειροκίνητη ρύθμιση! Πάλι από το αξιόπιστο NIST, κατεβάζουμε αυτήν εδώ την εφαρμογή: nistime-32bit.exe. Την ξεκινάμε(δεν χρειάζετε εγκατάσταση, οπότε μπορεί να την παραχώσουμε σε έναν φάκελο όπως είναι, και να βγάλουμε στην Επιφάνεια Εργασίας μια συντόμευση της) Ελέγχουμε το Time zone>System Setting να είναι η δική μας ζώνη. Επιλέγουμε server(ή το αφήνουμε στο προεπιλεγμένο) από File>Select Server

Κάνουμε την πρώτη μας χειροκίνητη ρύθμιση της ώρας

Query Server>Now

Ρυθμίστηκε η ώρα του υπολογιστή μας. Επαναλαμβάνουμε το τελευταίο βήμα μετά από μερικές μέρες για να δούμε σε τη κατάσταση βρίσκεται το ρολόι μας. Πάει μπρος, πίσω πόσο πολύ. Ανάλογα κανονίζουμε την συχνότητα ρύθμισης.