Εύκολος προγραμματισμός εργασιών σε Windows pc, Ubuntu linux

Ο προγραμματισμός εργασιών(scheduled tasks) ή η δημιουργία κάποιου alarm σε PC είναι εύκολη υπόθεση.

Windows(εντολή at)

Στα Windows XP  θα μπορούσαμε με το Σημειωματάριο να γράφαμε


@echo off
echo SET A L A R M
ECHO.
color 4F
set /p a="input time: "
set /p b="input text: "
at %a% /interactive cmd /k "prompt $ && color 4F && echo %b%"
PAUSE
:eof

να το σώζαμε ως alarm.cmd . Μετά, κάθε φορά που κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο alarm.cmd θα μας ζητά να πληκτρολογίσουμε την ώρα που θέλουμε να πεταχτεί το alarm με το μήνυμα μας.

UPDATE 2014: Για Windows 7 η εντολή at δεν βολεύει για λόγους ασφαλείας(όχι /interactive), οπότε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στο cmd το Schtasks.exe.Αφού γράψουμε ώρα και λεπτά, πχ 19:34 πατάμε enter, και τώρα μας ζητά ποιό μήνυμα να δείξει εκείνη την ώρα. Γράφουμε πχ "πάρε τηλέφωνο στον τάδε", ένα μήνυμα που προφανώς μας υπενθυμίζει κάτι, ειδικά αν ξεχνάμε εύκολα.

Αντί να μας δείχνει κάποιο μήνυμα θα μπορούσαμε, τροποποιώντας το alarm.cmd να να εκτελέσουμε αυτόματα διάφορες εργασίες στο pc.

Γράφοντας at/?(στη γραμμή εντολών cmd) έχουμε τη βοήθεια για το at.

Υ.Γ. Προφανώς υπάρχει και το scheduled tasks(GUI) σε κάθε XP και το Task Scheduler για Windows 7.Ubuntu(εντολή at αλλά και εφαρμογή Gnome Schedule or Scheduled Tasks)


Στο Ubuntu, προφανώς υπάρχει παρόμοια μέθοδος. Για παράδειγμα μπορούμε στο gedit να γράψουμε


#!/bin/bash
at now + 5 minutes < $HOME/commands.txt

όπου το αρχείο commands.txt περιέχει τις εντολές που θέλουμε να εκτελέστούν αυτόματα σε 5 λεπτά. Σώζουμε το αρχείο ως xxx.sh και το κάνουμε εκτελέσιμο ή με δεξί κλικ ή στη γραμμή εντολών γράφονταςchmod 755 xxx.sh(Οπότε μετά διπλό κλικ.)Εύκολος τρόπος: GUI σε Ubuntu

Το Scheduled Tasks είναι μια εφαρμογή που μας βοηθάει να προγραμματίσουμε εργασίες στο Ubuntu χωρίς να χρησιμοποιούμε γραμμή εντολών.

Υπάρχει στο Synaptic Manager το Scheduled Tasks. Μπορείτε να  βρείτε και εδώ to Gnome Scchedule.

Αφού την ξεκινήσουμε, κάνουμε κλικ στο εικονίδιο New και επιλέγουμε ένα από τα


  1. A task that launches recurrently
  2. A task that launches one time
  3. A task from a predefined template

Με το 1, θα ορίσουμε εργασίες επαναλαμβανόμενες, πχ κάθε Πέμπτη τάδε ώρα. Με το 2 ορίζουμε εργασία που πραγματοποιείται 1 φορά. Με το 3 ορίζουμε εργασία που έχει πραγματοποιηθεί παλιότερα και τη σώσαμε(ως template).
Παράδεγμα 1. Κλικ στο one time task και γράψε env DISPLAY=:0 zenity --info \    --text="This is a test." . Πρέπει φυσικά να έχεις το zenity εγκατεστημένο. Δες Synaptic. Επέλεξε ώρα popup μερικά λεπτά μετά από τώρα. Κλικ add. Αποτέλεσμα:


Σημείωση: χωρις  \Και το ALARM μας σε POPUP:

Παράδειγμα  2. Συμπληρώστε ένα όνομα για αυτή την εργασία, επιλέξτε ημερομηνία και ώρα που θέλετε να εκτελεστεί η εργασία. Στο μεγάλο κουτάκι γράψτε την εντολή(ή εντολές) που θέλετε να εκτελεστεί. Για παράδειγμα θέλουμε στις 17:04 να ανοίξει το gedit


env DISPLAY=:0 /usr/bin/gedit


Και κλικ στο Add.
Ξέρουμε που είναι το gedit διότι υπάρχει η εντολή whichwhich gedit

που μας λέει ότι εκτελείται η /usr/bin/gedit. Το env DISPLAY=:0 είναι απαραίτητο για να είναι οι εργασίες ορατές. Υπάρχει τρόπος να μη γράφουμε κάθε φορά το env DISPLAY=:0 αλλά δεν είναι του παρόντος.

Αν είχαμε ένα αρχείο yyy.txt στο home μας και θέλαμε να ανοίξει το gedit το αρχείο αυτό, το προσθέτουμε μετά το env DISPLAY=:0 /usr/bin/gedit παραπάνω.

Το help του gnome scheduler είναι καλό και περιεκτικό.


Licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Greece License