**Έχουμε περίπου 1061 τεχνολογικά άρθρα στο blog Sotostips -στα 10 χρόνια λειτουργίας, πολλά από αυτά ακόμη χρήσιμα ΚΑΙ ΕΠΙΣΟΔΕΙΑ PODCAST**

Πως πληκτρολογώ διαλυτικά, άνω τελεία, τόνο και σύμβολο ευρώ

Θα δούμε πως βάζω διαλυτικά, άνω τελεία. Ο τονισμός στο πληκτρολόγιο. Σύμβολο ευρώ στο πληκτρολόγιο Windows. Πως πληκτρολογούμε διάφορα άλλα σύμβολα όπως |, ±, ÷, ‰, ¼, ½, ¾, copyright ©, registered trade mark ®, ™, λιρα αγγλιας συμβολο
 £, γιεν ¥ και άλλους χαρακτήρες και σύμβολα στα Windows.
Ξεκινάμε με το  |. Αυτό εμφανίσθηκε στο άρθρο μου που εξηγεί πως να φτιάξετε απλό μενού και κάποιοι φίλοι δεν ήξεραν πως μπαίνει αυτή η κάθετη γραμμή. Λοιπόν είναι απλό:

Η κάθετη γραμμή | είναι στο πληκτρολόγιο. Ταυτόχρονα πατάτε Shift και το πλήκτρο που είναι το \ . Είναι δίπλα-αριστερά του εντερ.

Το shift, υπάρχει δεξιά και αριστερά πάνω από το ctrl(συνήθως) και μπορεί να απεικονίζεται ως κάθετο βέλος πάνω στο πλήκτρο...

Βίντεο μου που εξηγεί πως μπαίνουν ελληνικά εισαγωγικά, τόνος, Ευρώ, διαλυτικα με ή χωρίς τόνο κλπ


 

Πως μπαίνει το ευρώ στο πληκτρολόγιο

Το σύμβολο του Ευρώ τώρα. Γυρνάμε το πληκτρολόγιο στα Ελληνικά. Πατάμε το δεξί πλήκτρο Alt(altgr) και ταυτόχρονα πατάμε το πλήκτρο Ε. €. Αυτό ήταν. Όντας εδώ με το altgr πατημένο αν πατήσουμε το πλήκτρο 4(εκείνο το 4 που επάνω του έχει και το σύμβολο του δολλαρίου) έχουμε το σύμβολο για την Αγγλική λίρα. £. Προφανώς, αν μαζί με το altgr πατήσουμε το Y έχουμε το γιεν. ¥.

Αν συνεχίζοντας, έχοντας πατημένο το altgr πατήσουμε το c έχουμε το χαρακτήρα copyright ©. Αν όμως πατήσουμε το R έχουμε το ®.

Αν πατήσουμε altgr και =, όχι όμως το = στο πληκτρολόγιο με αριθμούς δεξιά αλλά αυτό στην πάνω σειρα του πληκτρολογίου έχουμε ½. Αν όμως πατήσουμε το - δίπλα στο = τότε έχουμε το ±. Αν αντίθετα πατήσουμε το 0 δίπλα από το = τότε έχουμε το °. Βαθμοί. Πχ 12°C.

Ο τόνος στα Ελληνικά μπαίνει ως εξής: πατάμε και αφήνουμε το πλήκτρο ; που είναι δίπλα στο L. Μετά αν πατήσουμε ένα φωνήεν αυτό θα τονισθεί.

Το ™ που λέγαμε μπορεί να μπει με μια νέα μέθοδο, την οποία μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και για τα υπόλοιπα σύμβολα που αναφέραμε και αυτά που δεν αναφέρουμε. Η μέθοδος χρησιμοποιεί τα λεγόμενα Windows alt key codes. Πατήστε το αριστερό alt και ταυτόχρονα πληκτρολογείστε 0153 από το αριθμητικό πληκτρολόγιο δεξιά στο πληκτρολόγιο σας μόνο. Αφήστε το alt. Θα έχετε το ™. Πχ με alt πατημένο και 0128 έχετε το σύμβολο του Ευρώ. Δείτε εδώ τα Windows alt codes.

Πως βάζω  διαλυτικά χωρίς τόνο ή με τόνο

Τα διαλυτικά τώρα. Αν πατήσω ταυτόχρονα shift και το πλήκτρο που είναι δίπλα στο L και μετά το φωνήεν έχω διαλυτικά χωρίς τόνο πχ ϊ. Αν όμως, όπως μας το θυμίζει ο Δημήτρης στα σχόλια, αν πατήσω μαζί τα πλήκτρα Ctrl-Alt και μαζί το πλήκτρο δίπλα στο L, μετά τα αφήσω και πατήσω φωνήεν έχω διαλυτικά και τόνο μαζί πχ ΐ .

Πως βάζω "άνω τελεία"

Η άνω τελεία(τέλος πάντων η πιο κοντινή σε αυτή) μπορεί να μπει με Alt-0183, δηλαδή πατάω alt και πληκτρολογώ με πατημένο αυτό το πλήκτρο τα 4 νούμερα στο πληκτρολόγιο με τα νούμερα(Windows).


Δείτε επίσης: