**Έχουμε περίπου 1061 τεχνολογικά άρθρα στο blog Sotostips -στα 10 χρόνια λειτουργίας, πολλά από αυτά ακόμη χρήσιμα ΚΑΙ ΕΠΙΣΟΔΕΙΑ PODCAST**

Σύγκριση δωρεάν προγραμματων επεξεργασίας εικόνας και γραφικών

Θα συγκρίνουμε με τη βοήθεια interactive widget γνωστά και καλά δωρεάν προγράμματα επεξεργασιας εικόνων και γραφικών paint.net, gimp, picasa, fotoflexer, inkscape και irfanview.

Στον διαδραστικό αυτό πίνακα λοιπόν φαίνεται σε ποια λειτουργικά συστήματα λειτουργεί το κάθε ένα, η τελευταία εκδοση, η εταιρία παραγωγής.Με κλικ στα ονόματα των προγραμμάτων έχετε κατευθείαν μέσα στον πίνακα περισσότερες πληροιφορίες για αυτό.

Είχαμε γράψει παλιότερα ένα άρθρο για τα προγράμματα επεξεργασίας αυτά, και για το νέο GIMP, ας δούμε τα νεώτερα Με κλικ στο "photo and graphics editing software" θα διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες, θα μπορείτε να προσθαφαιρέσετε προγράμματα, πχ να βάλετε μέσα και τα εμπορικά πακέτα που κοστίζουν κλπ.