Μενού Έναρξη: Δημιουργήστε Πλακίδια Τερματισμού, Επανεκκίνησης και Αποσύνδεσης σε Windows 10

Το μενού "Έναρξη" στο Windows 10 όπως και στο Windows 8 είναι σαν ένα κέντρο ελέγχου του υπολογιστή για το χρήστη. Από εκεί ξεκινά προγράμματα και εφαρμογές, βλέπει με τα γνωστά πλακίδια ενημερώσεις των φίλων (Facebook), νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες διάφορες ειδοποιήσεις εφαρμογών χωρίς να τις ανοίξει. Το θέμα είναι ότι, δεν υπάρχουν πλακίδια Τερματισμού, Επανεκκίνησης και Αποσύνδεσης σε Windows 10 και Windows 8. Αυτό το θέμα λύνουμε σήμερα.Στα Windows 10 μου, μέχρι χτες, από το Start Menu για κλείσιμο του υπολογιστή ή Τερματισμό λειτουργίας (Απενεργοποίηση, Shut Down), επανεκκίνηση (Restart), αποσύνδεση (logoff ή sign out) και sleep (Αναστολή Λειτουργίας) υπήρχαν δυο τρόποι:
  • Δεξί κλικ στο Εικονίδιο Start Menu κάτω αριστερά (βλέπε εικόνα) και πέρασμα του ποντικιού από το στοιχείο του αναδυόμενου μενού με το όνομα "Τερματισμός λειτουργίας ή Αποσύνδεση".
  • Κλικ στο Start menu και κλικ (πάτημα) στο γνωστό κυκλικό εικονίδιο τερματισμού για να αναδυθεί μενού επιλογών (βλέπε εικόνα).
Δεν θα ήταν λοιπόν καλό να υπάρχουν τρία ωραία ξεχωριστά πλακίδια μέσα στο μενού έναρξη, που το κάθε ένα με ένα κλικ θα έκανε μια δουλειά (βλ. εικόνα). Δηλαδή
  1. Πλακίδιο Shut Down
  2. Πλακίδιο Restart
  3. Πλακίδιο Logoff
Ακολουθούμε μαζί την παρακάτω διαδικασία.

1) Κατεβάζουμε από αυτή τη σελίδα της Microsoft ένα αρχείο zip Με το όνομα CreateWindowsTile.zip κα το αποθηκεύουμε στην επιφάνεια εργασίας. Πατήστε δηλαδή το μπλε κουμπί στη σελίδα που έδωσα.
 
2) Ένα αρχείο zip είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο. Το αποσυμπιέζουμε στην επιφάνεια εργασίας είτε ανοίγοντας το με την Εξερεύνηση των Windows ή με κάποιο 3ο πρόγραμμα αποσυμπίεσης όπως το 7Zip. Τελικά θα καταλήξουμε με ένα φάκελο δηλαδή με το όνομα CreateWindowsTile στην επιφάνεια εργασίας.3) Κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών Windows 10 και αναζητούμε (πληκτρολογώ) τη λέξη Powershell. Όταν το βρεί, δεξί κλι πάνω στο Windows Powershell και επιλογή "Εκτέλεση ως διαχειριστής" . Ξεκινά το Windows PowerShell.
4) Μέσα στο Powershell πληκτρολογήστε


(όπου αντί user πληκτρολογείστε το όνομα χρήστη σας στα Windows)

και έντερ.5) Πληκτρολογήστε 

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

και έντερ.

6) Πληκτρολογήστε

CreateWindowsTile.ps1

και έντερ.

7) Κλικ στο μενού έναρξη, κλικ στο εικονίδιο ακριβώς κάτω από το κυκλικό κουμί κάτω αριστερά και θα δείτε στην ενότητα "προστέθηκαν πρόσφατα" 3 εικονίδια (Shutdown, Restart, Logoff). Σύρτε ένα τη φορά τα εικονίδια αυτά δίπλα στα υπόλοιπα πλακίδια για να τα μετατρέψετε σε πλακίδια ή δεξι κλικ κάθε φορά σε ένα και "Pin to Start (καρφίτσωμα στην Έναρξη).