**Έχουμε περίπου 1061 τεχνολογικά άρθρα στο blog Sotostips -στα 10 χρόνια λειτουργίας, πολλά από αυτά ακόμη χρήσιμα ΚΑΙ ΕΠΙΣΟΔΕΙΑ PODCAST**

Χάλασε το ποντίκι: Δεξί κλικ, αριστερό κλικ και μετακίνηση με το πληκτρολόγιο

Το άρθρο μου αυτό αναφέρεται σε όχι μόνο κάποιες μεθόδους για να πραγματοποιήσουμε δεξί κλικ με το πληκτρολόγιο όταν το δεξί κουμπί του ποντικιού δεν λειτουργεί, αλλά και το πως κινούμε το ποντίκι δηλαδή τον κέρσορα (pointer) με τα πλήκτρα γρήγορα ή αργά πάνω, κάτω, δεξιά αριστερά και διαγωνίως στην οθόνη. Συν, το πως κάνω δεξί κλικ και αριστερό κλικ με τα πλήκτρα πάντα, πως κάνω διπλό κλικ με ένα πλήκτρο, πως σέρνω και αποθέτω με πλήκτρα πως κλείνω παράθυρα με πλήκτρο κλπ.

Διευκόλυνση πρόσβασης σε Windows 10 και 7, 8 (Ease of Access)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πλήκτρων ποντικιού

Με Αριστερό Alt+αριστερό Shift+Num Lock έχουμε Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πλήκτρων ποντικιού. Πλήκτρα ποντικιού εννοούμε τη υποκατάσταση των λειτουργιών του ποντικιού με τα πλήκτρα του πληκτρολογίου. Για αυτό τα βαπτίζουμε έτσι. Όμως μη βιάζεστε...

Πρώτα πρέπει να κάνουμε τα εξής: Μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου των Windows πληκτρολογώντας στην αναζήτηση των Windows 10 "Control Center" και κλικ (Πίνακας Ελέγχου). Κλικ σε  επιλογές προσβασιμότητας (accessibility options)  και κλικ στο "ποντίκι". Make the mouse easier to use! Επιλέξτε το κουτάκι "​​χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του ποντικιού" και επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε . Κλικ εφαρμογή και ΟΚ. Μπορείτε έπειτα να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να κινείται το ποντίκι και να κάνετε δεξί, αριστερό κλικ, σύρσιμο-απόθεση κλπ.

Σημείωση: Κανονικά, με δεξί κλικ στο Start menu Σε Windows 10 βγαίνει context menu όπου υπάρχει και το στοιχείο Control panel, αλλά είπαμε χάλασε το ποντίκι, και δε λειτουργεί το δεξί κουμί όπως στη περίπτωση μοου. Σε Windows 7 κλικ αριστερό σε menu έναρξη και υπάρχει ο πίνακας ελέγχου. Συντομεύσεις πληκτρολογίου Διευκόλυνσης πρόσβασης

Συντομεύσεις Πλήκτρων Ποντικιού
Με Αριστερό Alt+αριστερό Shift+Num Lock έχω Ενεργοποίηση των πλήκτρων ποντικιού, όπως είπαμε.

Αφού ενεργοποιήσετε Πλήκτρα ποντικιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να μετακινήσετε το ποντίκι.

Πως μετακινώ το ποντίκι με τα πλήκτρα:

Στο ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ για να μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού, 
 • Αριστερά πατήστε 4
 • Δεξιά 6
 • Πάνω 8
 • Κάτω2
 • Πάνω αριστερα (διαγώνια κίνηση) το πλοήκτρο 7
 • Πάνω δεξιά διαγώνια 9
 • Κάτω αριστερά διγώνια μετακίνηση κέρσορα με πάτημα του πλήκτρου 1
 • Κάτω δεξια κίνηση με το 3
Επιλέγοντας ένα κουμπί του ποντικιού

Πριν να χρησιμοποιήσετε πλήκτρα ποντικιού για να κάνετε κλικ σε στοιχεία στην οθόνη σας, θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε ποιο κουμπί του ποντικιού θέλετε να είναι το ενεργό κουμπί: το αριστερό κουμπί, η σωστή, ή και τα δύο. Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο πάντα:
 1. Επιλέξτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού με το πλήκτρο  /
 2. Επιλέξτε και τα δύο κουμπιά με το πλήκτρο αστερίσκος *
 3. Επιλέξτε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού με το πλήκτρο μείον -
Σημειωση: Με τη ενεργοποίηση, θα υπάρχει δίπλα στο ρολόι κάτω εικονίδιο ποντικιού στο system tray. Αυτό θα δείχνει πιο κουμπί το δεξί η αριστερό είναι επιλεγμένο. προεπιλογή, το αριστερό.

Κάνοντας κλικ σε αντικείμενα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ποντικιού

 • Για να κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο πηγαίνεται πάνω στο στοιχείο το κέρσορα του ποντικιού Με το αριστερό κουμπί επιλεγμένο ως ενεργό κουμπί σας και πιέστε το πλήκτρο 5.
 • Για να κάνετε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο πηγαίνεται πάνω στο στοιχείο το κέρσορα του ποντικιού Με το δεξί κουμπί επιλεγμένο ως ενεργό κουμπί σας και πιέστε το πλήκτρο 5
 • Για να Κάνετε διπλό κλικ σε ένα στοιχείο Με το αριστερό κουμπί επιλεγμένο ως ενεργό κουμπί σας, πγαίνεται πάνω στο το στοιχείο και πατήστε το σύμβολο συν (+)
Σύρσιμο και απόθεση στοιχείων με τα πλήκτρα του ποντικιού

 1. Για να Σύρετε ένα στοιχείο, πηγαίνετε πάνω σε αυτό (μετακινήστε το ποντίκι με πλήκτρα) στο στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το μηδέν (0)
 2. Για να αποθέσετε ένα στοιχείο, πηγαίνετε πάνω στο σημείο που θέλετε να το αποθέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο με το "δεκαδικό" (.). Την τελεία στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.
Αναλυτικό HD βίντεο Youtube με υπότιτλους όχι αυτόματους για πλήκτρα ποντικιού στη Διευκόλυνση Πρόσβασης των Windows: 

Video Για Mouse Keys σε Windows 7, 8, 10