**Έχουμε περίπου 1000 τεχνολογικά άρθρα στο blog Sotostips -στα 10 χρόνια λειτουργίας, πολλά από αυτά ακόμη χρήσιμα**

Εγκατάσταση Spotify για Ubuntu linux

Ενώ υπάρχει το Spotify Web Player που μπορεί κι παίζει στον περιηγητή ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος (Windows, Linux, Mac), υπάρχει κι το πρόγραμμα Spotify client για Linux και Windows. Σήμερα σας δείχνω πως εγκαθιστούμε σε Ubuntu linux κι παρόμοια βασισμένα σε Debian λειτουργικά συστήματα το Spotify client με εγγυημένη δυνατότητα αναβάθμισης μελλοντικά.Βήματα για εγκατάσταση Spotify σε ubuntu linux


1. Πάμε στη σελίδα Spotify για linux. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το πρόγραμμα ως εξής:
2. Ξεκινάμε τη γραμμή εντολών [πλήκτρα Ctrl-Alt-T ή βρες από μενού System tools > Terminal.
3. Πληκτρολογώ σε αυτό τα εξής:

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys BBEBDCB318AD50EC6865090613B00F1FD2C19886 0DF731E45CE24F27EEEB1450EFDC8610341D9410

4. πατώ έντερ, περιμένω λίγο να τελειώσει. [Add the Spotify repository signing keys to be able to verify downloaded packages]
5. πληκτρολογώ:

echo deb http://repository.spotify.com stable non-free | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list

6. πατώ έντερ. Περιμένω να τελειώσει. [Add the Spotify repository]
7. Πληκτρολογώ:

sudo apt-get update

8. έντερ, περίμενε. [Update list of available packages]
9. Πληκτρολογώ τα παρακάτω για εγκατάσταση του Spotify για linux σε ubuntu:

sudo apt-get install spotify-client

Το εγκατεστημένο πρόγραμμα λέγεται Spotify αν το ψάχνετε στο μενού, πχ στο

Applications > Sounds and video > spotify

ή από terminal πληκτρολογώ

spotify-client

και έντερ.